Länkar till sidor om fiberteknik och annat som rör fiberföreningar

Alla länkar öppnas i nytt fönster

Teknikjämförelser

Optisk fiber jämfört med mobilt bredband (Länsstyrelsen Västmanland)
Telekområdgivarna har artiklar om både fast och mobil, både telefon och bredband.
Råd och rön (konsumentverkets tidning) om kopparledning jämfört med fiber.
Fiber, mobil eller kabelteve? från Hultsfreds kommun
Rapport om tillgång till mobil kommunikation från Post- och Telestyrelsen

Andras erfarenheter

Presentation av Ljuders byanät och arbetet med det (Inge Andersson 2014-02-15)
- Ljuders byanäts hemsida


Hur man gör, med vilka bidrag

Våra utgångspunkter från i höstas (2013-11-30)
Detta dokument innehåller en del länkar, bland annat till
- Jordbruksverket, som har hand om landsbygdsstödet. Om stödet för perioden from 2014 finns ännu inga beslut.
- Länsstyrelsen Kronoberg, som hanterar kanalisationsstöd. Detta stöd kan eventuellt upphöra.

Hur man gör, om ekonomiska föreningar

Om ekonomiska föreningar och fibernät, en sammanställning gjord av oss.

Handbok för fibernätsföreningar, utgiven av Coompanion

Gjorda utskick

Våra utgångspunkter från i höstas (2013-11-30)
Inbjudan till mötet 13/2-14
Utskick vecka 10

Inga kommentarer: